نمایش خبر نمایش خبر

هیهات من الذله

هیهات من الذلهعاشورا یکبار دیگر فرا رسید .عاشورا از پس تاسوعا از پس حماسه، از پس دلیری و شجاعت، بی باکی و غیرت، مردانگی و معرفت، عشق و شور، خون و قیام و در دیگر سو از پس رذالت و پستی، چشم به حطام بی ارزش دنیا داشتن، آزادی را قربانی کردن، امام را نشناختن، پشت به باقیمانده عترت پاک پیامبر(ص) کردن!
آری! تقابل دو جریان، رویارویی دو نحله و فکر و تضارب دیدگاه مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد و از یکی حق و از دیگری باطل ساخت !
حقی که گرچه جسم پاکش در آفتاب داغ نینوا، بر روی خاک افتاد؛ ولی در تاریخ حماسه ساز شد. حماسه ای که سرمشق آزادگان جهان و رهبران انقلاب ها شد و از دیگر سو کاخ سبز یزید، گرچه پایکوبی و شادی نمود، اما آنچنان در تاریخ مورد نفرت قرار گرفت که امروزه جز لعن و نفرین یادگار دیگری برای خود باقی نگذاشت، جریان اموی که در سدد حذف عترت پاک پیامبر بود خودش در تاریخ نابود شد، چرا که در منشور الهی باطل همیشه رفتنی است،(جاء الحق و ذهن الباطل ، ان الباطل کان ذهوقا)
درس آزادگی حسین بن علی (ع) برای ما ملت مسلمان ایران همیشه و در همه حال الگو و سرمشق بوده است، چه در انقلاب اسلامی و چه در پس از آن! اعتقاد قلبی ملت ایران آن است که پیام حسین (ع) در صحرای کربلا برای حکومت نبود؛ بلکه برای بر پایی امر به معروف و نهی از منکر و زنده نگه داشتن دین جدش، رسول اکرم (ص) بود؛ اگر دین رسول ا...با کشتن او زنده می ماند، پس ای شمشیرها او را دریابید. این رسالت بزرگ عاشورا است، هیهات من الذله، هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهیم رفت و در برابر این بی‌خبران و منافقان می ایستیم .تا درخت عاشورا زنده بماند. این حریت و و آزادگی امام حسین (ع) و یارانش در تمامی ارکان جامعه ما وجود دارد و ملت مسلمان ایران می داند در برابر قدرتهای بزرگ باید ایستادگی کند، هرگز زیر بار زور نرفت که این مخالف ایدلوژی انقلاب اسلامی است.  این ایستادگی قلم است و قلم هرگز خود را اسیر زر و زور نخواهد کرد. قلم گرچه سربریده است، اما حرف حق و حقیقت را خواهد گفت تا به نسل های پس از خود بگوید در برابر زر و زور باید ایستادگی کرد و تن به خواری و ذلت نداد.
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول