نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنر پرتقالی

هنر پرتقالی


هنر پرتقالی

طرح‌هایی که در زیر مشاهده می‌کنید با پوست پرتقال درست شده‌اند و تماماً منحصر به فرد می‌باشد. در هر یک از طرح‌ها چیزی به پوست کامل یک پرتقال اضافه نگردیده و سعی شده از آن کم هم نشود واگر به حالت اول برگردد را به طور کامل در برخواهد گرفت. پوست پرتقال در هر یک از طرح‌ها به صورت یکپارچه بوده و در هیچ جای آن از چسب یا چیز دیگری جهت اتصال استفاده نشده است و در پایان تمام طرح‌ها کاملاً دستی وده و فقط با یک عدد چاقوی ساده اجرا شده و به هیچ عنوان از برنامه فتوشاپ جهت ویرایش و سامان‌دهی طرح‌ها استفاده نگردیده است. 

                                                      نجمه خاکدان