نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همراه با مردم

همراه با مردم


همراه با مردم

شورای اسلامی شهر بافق در اولین نشست  پرسش و پاسخ با مردم؛ مسایل و دیدگاههای خود را بیان کرد. این نشست که شنبه هفته پیش برگزار شد؛ از چند سو می تواند مهم ارزیابی قلمداد گردد.
اول) «صراحت لهجه و بیان درست آنچه که در مسایل شهر روی می دهد.» این اعتماد شورا به مردم که خود نیز از جنس همین مردم هستند در خور توجه هست؛ به ویژه زمانی که موضوع انتخاب فرماندار به پیش آمد. بصورت شفاف و روشن نظر شورا اعلام شد تا زمانی که گزینه مناسب بومی، برای مسئولیت فرمانداری انتخاب نشده، شورای اسلامی حمایت خود را از فرماندار فعلی اعلام می کند.
دوم) «بیان دقیق میزان عوارضی که از طرق معادن به بدنه  شهرداری تزریق می شود.» این موضوع در نوبه خود تازه گی داشت. در جلسات پرسش و پاسخ شوراهای قبل، نگارنده به یاد ندارد این مسئله آنقدر واضح گفته شده باشد! در این نشست به عینه شاهد بودیم که رئیس شورا برنامه آینده شورای اسلامی را برای اخذ عوارض، آن هم از طرق قانونی بیان کرد و گفت: این چشم انداز آینده بافق است که از سرمایه های معدنی و خدادادی خود به خوبی محافظت کند و در قبال خروج آن، عوایدی هم برای شهر و مردمانش داشته باشد.
سوم) « حقی که اجحاف شد.» شورای اسلامی به پشتوانه رای مردم در نظر دارد. از رهگذر تعامل با بخش معدن، از آنچه که در طول این سالیان در حق شهر اجحاف  شده، به نوعی این حق پایمال شده را برگرداند.
چهارم) « نگرش کلی شورای اسلامی شهر به مسایل» در کلام شورا آشکار بود؛ آنجا که یکی از اعضاء گفت: ما باید وقت گذاشته و  مسایل کلان شهر را پیگیری کنیم. مسایلی از قبیل راه، گاز و اشتغال. سایر مسایل کوچک از طریق شهرداری قابل پیگیری است.
پنجم) « از انبوه پرسش ها بر می آمد که مردم دل پر غصه ایی از مسایل شهر دارند.» از ایجاد فرصت های شغلی گرفته تا ریگ های صادق آباد! همه این سوالات مطرح شد و به نوعی شهروندان خواسته های درونی خود را بیان کردند.
ششم) « حضور جناح های مختلف سیاسی شهر در جلسه شورا»  نشان دهنده آن بود که همه و همه نسبت به مسایل شهر و بافق حساسیت دارند و دلشان برای شهری آباد می سوزد و می تپد.
هفتم) « حضور زنان؛ به عنوان نیمی از پیکره جامعه در جلسه پرسش و پاسخ بسیار مشهود بود.» آنان نیز همپای مردان خواسته ها و مشکلاتشان را در میان گذاشتند.
هشتم) « شهردار جدید بافق هم با بیان عملکرد خود این نکته را نیز گفت که اگر پیمانکاران تلاش بیشتری کنند طرحی که سه ماه طول کشیده در ظرف یک ماه می بایست پایان پذیرد.» وی خواست تا پیمانکاران نسبت به تامین وسایل و نیروی انسانی که لازمه تسریع در یک طرح عمرانی است همت بیشتری داشته باشند.
نهم) « اشراف به مسایل شهر و سرعت عمل از جمله نکات بسیار مثبتی است که در بیان نظرات شورا و شهردار دیده می شد.» از حقوق شهردار گرفته تا آنجایی که شهردار در جلسه به معاون و مسئول خدمات دستور داد تا به علت بارندگی جلسه را ترک کرده و سریعا به شهرداری رفته و هدایت و نظم دهی امور را در پیش بگیرند.
دهم) « آنچه که بیش از همه قابل مشاهده بود؛ همراهی و همدلی تک تک اعضاء شورا با یکدیگر بود» که گاه با حس شوخی و مزاح همراه می شد.
محمد حسین تشکری