نمایش خبر نمایش خبر

همایش یزد شناسی به دنبال انتقال تجارب گذشتگان است

همایش یزد شناسی به دنبال انتقال تجارب گذشتگان استرضیه زارع پور| به گزارش هفته نامه افق کوير در نشست خبرى که با موضوع اسناد و کتابخانه ملى در روز یکشنبه و با حضور محمد رضا ملک ثابت مدير اسناد و کتابخانه ملى استان، محمد جواد ابوالحسينى شهردار شاهديه و جمعى از خبرنگاران برگزار شد.
 ملک ثابت گفت: يکى از اصلى ترين دلايل برگزارى همايشهاى يزد شناسى، اين است که در واقع پلى باشيم براى انتفال تجارب گذشتگان به آيندگان و همايش يزد شناسى عموماً بر سه محور اصلى برگزار شده است. محور تمدنى؛ با موضوعات آب، قنات، معمارى و شهرستانى، محور فرهنگى، با پيشىنه تعليم و تربيت و هنر متعالى در ىزد و محور مشاهير و مفاخر معرفى چهرهاى فاخرى که در گذشته منشأ خدمت در استان بوده اند. 
وى افزود بعد از هيجده همایشی که در يزد برگزار شد با درخواستى از فرهيختگان استانى مواجه شديدم که اين همايشها به شهرستانها انتقال داده شود و با توجه به استقبال شهرستانها از این نوع همايشها، يکى از دوره ها در مهريز برگزار شد که مهريز شناسى نتايج و برکات خوبى را داشت و باعث ايجاد وفاق و همدلى و شناخت چهرهاى فاخر که براى مردم آن منطقه ناشناخته بود، شد.
وى تصريح کرد: اين سازمان سه کار عمده را در دستور کار خود دارد که شامل پیش آرشيو, تنظيم  و پردازش اسناد و ثبت در سيستم رثا است، در بخش پيش آرشيو اسناد ملى استان هفت هزار 247 پرونده شامل 869 هزار 755 برگ سند و در بخش ثبت پروند ه 9 هزار پرونده شامل 936 هزار 594 برگ سند بررسى شده است. صدور مجوز امحاى  236 ميليون  برگ سندادارات استان. 
 مدير اسناد و کتابخانه ملى استان درباره مجوز ثبت امحاى اسناد ادارات گفت: در اين خصوص مجوز امحاى 236 ميليون و 848 هزار برگ سند صادر شده که در نتیجه آن حدود 6 هزار متر مربع فضاى فيزيکى خالى شده است.
 وى اضافه کرد: در بخش انتقال ادارات 14 هزار و 700 ريل صوتى صدا و سيماى يزد که بازمانده از زمان تأسىس تا الآن هست نيز به اين سازمان انتقال پيداکرده  است.
 وى بيان کرد: درباره برنامه پژوهش گران و کتابداران  استفاده و ثبت گزارش و خاطرات پژوهشگران و کارشناسان. از سفرهاى خارجى, انتقال پایانامه  دانشجویى تفاهم نامه همکارى با دانشگاهها و حوزه علميه و برگزارى ناشرين از مهمترین برنامه هاى ما در این بخش بوده است. تاکنون چهارده هزار پايان نامه به اين سازمان منتقل شده و دانشگاهاى يزد، آزاد و پیام نور در اين خصوص اقداماتى داشته اند. مدير اسناد و کتابخانه ملى استان در پايان از پيش بينى تور فرهنگى و بازديد کتابخانه ملى کشور خبر داد.
در ادامه ابوالحسينى شهردار شاهديه گفت: همايشى قرار هست در شاهديه انجام شود و در اين همايش يک فيلم مستند خواهيم داشت و يک نماهنگ از شهر شاهديه که مشتمل بر مصاحبه با افراد با تجربه و کسانى که در گذشته صاحب نظر بودند. وى افزود: ما يک بخش شفاهى و يک قسمت علمى خواهيم داشت و بحث باغات و فضاى سبز و منحصر به فرد شاهديه و بحث فرصتهاى سرمايه گذارى در اين منطقه مطرح است.