نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش وحشی بافقی در حد عالی برگزار شد

همایش وحشی بافقی در حد عالی برگزار شد


نظر دانشجوی دکترا از دانشگاه شهید باهنر کرمان:

خبرنگار هفته نامه افق کویر گفتگویی  با  افرادی که در نخستین همایش کمال الدین محمد وحشی بافقی حضور یافته بودند انجام داد و از کمیت وکیفیت این کنگره سؤالاتی را با آنها مطرح نمود که در ادامه می خوانیم.
افق کویر: خودتان را معرفی کنید: از کدام شهر برای شرکت در این همایش آمدید؟
دکتر فاطمه الهامی هستم، از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
افق کویر: موضوع مقاله ای که ارائه نمودید ؟ مقاله با عنوان بررسی جلو ه های سوخت و وا سوخت در اشعار وحشی بافقی در این همایش ارائه نمودم.
افق کویر: به نظر شما برگزاری همایش چگونه بود؟ خیلی خوب، خوشحالم که توانستند برای کنگره وحشی بافقی کاری انجام داده و حقش را ادا نمایند.
افق کویر: لطفاً خودتان را معرفی کنید و بگویید همایش به نظر شما چگونه بود؟
فاطمه عابدی هستم، دانشجوی دکترا از دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقاله ای با موضوع بررسی فرآیند نوستالژی در کلیات وحشی بافقی ارائه نمودم. به نظر من این همایش نسبت به همایش های دیگر که شرکت کرده بودم خیلی خوب بود، استقبال و برخورد خوبی داشتند؛ حتی می توانم بگویم در حد عالی برگزار شد و راضی بودم.