نمایش خبر نمایش خبر

هر مشکلی یک راه حلی دارد

هر مشکلی یک راه حلی داردبه گزارش هفته نامه افق کویر، یکشنبه هفته گذشته تعدادی از ساکنین کوچه جنب چاه علی آباد، فتح آباد معروف به "آب انبار حوض جفتی" که از یک طرف ختم می شود به بلوار کشاورز در تماس با این هفته نامه خواستار انعکاس مشکل پیش آمده برایشان شدند. 
یکی از ساکنین گفت: برای همه کوچه های اطراف نقشه و طرح گاز کشیده شده است به غیر از این کوچه. زمانیکه به این مسئله معترض شدیم ناظر شرکت گاز یزد به اهالی کوچه علی آباد گفته است حالا که برخورد کردید و گفته اید که چرا گاز برای شما نمی کشیم دیگر اصلا گاز برای کوچه تان نمی کشیم. 
امیر حسین طالعی افزود: ما حقمان را می خواهیم؛ فقط همین! در صورتی که آن ها به ما می گویند؛ چرا صحبت می کنید.
مرد جوان دیگری تصریح کرد: سه روز است که به شرکت گاز مراجعه کرده ایم و به ما گفته اند که جلوی کوچه که گازکشی شود برای شما هم گاز می کشیم. تاکنون بیش از ده بار مراجعه کرده ایم و در پی مراجعه  ای که داشتیم به ما گفتند که منتظر بمانید تا با هم به بازدید از کوچه برویم. یک روز از ساعت 8 صبح تا 11 در دفتر شرکت گاز نشستیم و از کار خود زدیم و منتظر ماندیم که بعد از سه ساعت به ما می گویند هنوز اینجا نشسته اید؟! تاکنون به بازدید کوچه نیامده اند و در جواب می گویند؛ باید  طراحی کوچه را انجام دهند و می خواهند از ما پول دریافت کنند. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از کارکنان شرکت گاز کشی به ما گفت؛ اگر اینجا لوله کشی گاز تمام شود و شرکت از اینجا برود 5 تا 10 سال دیگر هم نمی توانید گاز دریافت کنید و برای 2 الی 3 انشعاب دیگر بر نمی گردند تا انشعاب واگذار کنند.
مرد 35 ساله ای گفت: ما می گوییم؛ اگر گاز می کشند برای همه بکشند؛ اگر نمی کشند برای همه نکشند. 
برای پیگیری این موضوع هفته نامه افق کویر گفتگویی با دهقانشاهی رییس شرکت گاز بافق انجام داده است.
وی در این خصوص گفت: گاز کشی این منطقه  یک طرح می خواهد که طراح باید طرح این خیابان را بدهد و بعد لوله گذاری انجام شود.
دهقانشاهی در پاسخ به این پرسش که چرا قبلاً کار و طرح این منطقه کامل نشده است؟ افزود: اصلاً به ما فرصت ندادند تا بدانیم چه کار باید انجام دهیم و کار را تعطیل کردند و آمدند ماشین های شخصی شان را گذاشتند جلو بیل مکانیکی شرکت گاز. هر چیزی راه حل خودش را دارد آن ها اگر شاکی هستند باید روال کار را انجام دهند؛ قبل از اینکه پیگیری را بصورت قانونی انجام دهند خودشان اقدام کردند. یک کار غیر قانونی انجام داده اند، تعطیل کردن پروژه گاز رسانی یک منطقه غیر قانونی است. این مشکل که پیش آمده راه حل خاص خودش را دارد، باید اول در خواست بنویسند تا ما در پی درخواستی که دارند منطقه را بازدید و بررسی کنیم و نتیجه را اعلام نماییم.