نمایش خبر نمایش خبر

هدف اعتبارات دولتی به سمت طرح های پژوهشی


گفته های مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد مبنی بر این که "وضعیت قابل تأمل طلاق در یزد"گرچه در لفافه بود، اما زنگ خطری است که این بار از تربیون رسمی نماینده دولت در استان به صدا درآمد." از هر هفت ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر می شود" این نشان دهنده آن است که بنیان های خانواده؛ اگر به آن توجه نشود از هم گسیخته خواهد شد. مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد به علل طلاق اشاره ای نکرد و فقط آماری را ارائه نمود و یزد را با استان پر جمعیت تهران مقایسه کرد که در آنجا " از هر 5 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود"فرهنگ مردمان دارالعباده با پایتخت نشینان اصلاً قابل مقایسه نیست! هر چند که در سالهای اخیر فرهنگ این مردمان نیز به سمت و سوی پایتخت نشینان رفته است، در این که نمی توان جلوی این هجمه های فرهنگی را گرفت، شکی نیست، اما می توان با برنامه ریزی با صرف امکانات و اعتبار حداقل از اپیدمی و فراگیر شدن این هجمه ها کاست. بنابر اعلام مراکز رسمی بیشترین علل طلاق به اعتیاد، سن پایین ازدواج در برخی طلاق ها، نفوذ شبکه های اجتماعی و عدم استفاده صحیح از آن، دخالت اطرافیان اعم از خانواده شوهر یا زن و در آخر هم مسایل عاطفی از جمله معضلاتی که گربیانگیر خانواده های مردمان این سامان شده است. پر واضح است که نقش مراکز فرهنگی از جمله سازمان بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، تشکل های مردم نهاد در مهار این معضل اجتماعی بی تأثیر نخواهد بود؛ اگر بسیجی همگانی شکل بگیرد جلوی خیلی از معضلات را می توان با اعمال این راهکار گرفت.پدیده شومی؛ اگر دست بر روی دست گذاشت و آن را به قضا و قدر نسبت داد، سخت در اشتباه خواهیم بود. این که گفته شود در پیشانی فلان دختر یا پسر نوشته شده است و سیاه بخت است یا سپید بخت راه بی راهه ای است که به عوام زدگی نزدیک شده ایم. کنکاش و کاویدن در موضوعات اجتماعی و ناهنجاریها صرفاً به خواندن یک بیانیه نباید محدود شود، باید کمی از اعتبارات و بودجه ها را به سمت طرح های پژوهشی هدایت کرد و در آخر سر نتیجه گرفت که هر نشدنی هم ممکن خواهد بود و هر راه نرفته ای را می توان طی کرد.

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول