نمایش خبر نمایش خبر

نیمی از پرونده های کیفری و حقوقی شهرستان مربوط به مسائل و دعاوی خانوادگی


به گزارش هفته نامه افق کویر، " غلامعلی دهشیری" مدیر کل دادگستری استان یزد؛ در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بافق، وظیفه دولت را ایجاد امنیت،عدالت و رفاه برای مردم دانست.
وی، عدالت گستری را یکی ازخدماتی دانست که به مردم در حوزه های مختلف ارائه می شود و بیان داشت: وظیفه دستگاه قضایی ایجاد عدل و داد بین مردم می باشد که از این طریق دادگاه ها، دادسرا و ضابطین عام و خاص به مردم ارائه می شود.
رییس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: دستگاه قضایی باید مردمی و قوه قضاییه باید ملجأ و پناهگاه ستم دیدگان باشد و احساس عدالت باید در دل مردم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این تکلیف قضات و مدیران دستگاه قضایی را سنگین تر می کند و زمانی محقق می شود که به حرف مردم گوش دهیم و دسترسی آسان به خدمات دستگاه قضایی را برای آنان فراهم نماییم.
دهشیری در بحث ویروس کرونا بیان داشت: دستگاه قضایی باید انقلابی باشد و ناممکن ها را ممکن سازد. در بحث ویروس کرونا با وجود تحریم ها و جنگ اقتصادی اگر ملت به داد دولت نرسیده بود، مشخص نبود چه بلایی بر سر کشور می آمد.
وی افزود: با حرکت انقلابی " مقام معظم رهبری " این قصه محقق و اکنون به مرز مهار این ویروس رسیده ایم و کشورهای اروپایی که از تمدن سخن می گویند گرفتار این موضوع هستند و عاجز در حل آن می باشند.
مدیرکل استان یزد در خصوص پرونده های کیفری و حقوقی شهرستان گفت: نیمی از پرونده های کیفری و حقوقی شهرستان مربوط به مسائل و دعاوی خانوادگی است، اگر مدیریت در حوزه خانواده باشد بسیاری از مدیریت ها درست می شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات، جوانانی هستند که پشت خط ازدواج قرار دارند و دشمن در فضای مجازی به این موضوع دامن زده است. وباید با کمک سایر نهادهای متولی، بنیاد صیانت خانواده در کنار دادگاه خانواده شکل بگیرد تا به مشکلات این حوزه پرداخته شود.
" دهشیری " با اشاره به اینکه برخی افراد مسائلی را در فضای مجازی مطرح می کنند که این کار برای آینده این شهرستان زیبنده نیست گفت: ایجاد واحد پلیس فتا در این شهرستان نیاز است تا با رصد و نظارت بر فضای مجازی فعالیت کند. این موضوع را با فرمانده انتظامی استان یزد مطرح خواهم کرد.
وی خطاب به دادستان شهرستان گفت: در این خصوص توجه و نظارت بیشتری باید صورت بگیرد.
"رئیس کل دادگستری استان یزد" در حوزه زمین خواری اعلام کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان آن فعالیتی را که باید انجام داده باشد را صورت نداده است. از رئیس دادگستری درخواست دارم در حوزه زمین، فصلی یکبار جلسه شورا با نهادهای متولی برگزار نماید.

 

الهام نصیرزاده