نمایش خبر نمایش خبر

نیروی دولت هستم و اکنون به بافق منتقل شدم


به گزارش هفته نامه افق کویر، مراسم معارفه اولین فرمانداری که برای بار دوم سکاندار یک شهر شد در بافق به تاریخ 5شهریورماه 99 اتفاق افتاد، در حاشیه این مراسم گفتگویی کوتاه با طلایی مقدم؛ فرماندار جدید صورت گرفت که وی به سوالات افق کویر پاسخ داد:
افق کویر: چه برنامه هایی برای بافق خواهیدداشت؟
کار بسیار است؛ احداث کارخانه، کشاورزی، دامداری، فولاد... خوب می باشد اما؛ موضوعات در بحث عدالت اجتماعی و توسعه از مباحث اصلی هست که باید تقسیم عادلانه و منافع آن برای مردم کفایت کند. به طور مثال گندله سرمایه عظیمی است و برای رسیدن به محصول نهایی که سنگ است در طی فرایند نیاز به مواد اولیه به غیر از سنگ آهن دارد که باید این موارد شناسایی و صنایع کوچک در کنار صنایع بزرگ شکل بگیرد.
افق کویر: چگونه شد که این مسئولیت را پذیرفتید؟
نیروی دولت هستم؛ وقتی در سیستم دولت وارد شدم ، باید همه چیز را پذیرفته و زمانی که اعلام شد به طبس باید بروم پذیرفتم و اکنون به بافق انتقال یافتم.
افق کویر:آیا صحت دارد که شما مورد سفارش امام جمعه شهربافق می باشید؟
بسیاری از افراد با من تماس گرفته و در این مورد صحبت نمودند؛ اما بحث این است که بتوانم یک اتفاق خوب ازخود جای بگذارم.

الهام نصیرزاده|

 

 

 

 

 

 

 

 

اینستاگرام هفته نامه افق:Ofoghkavi.ir