نمایش خبر نمایش خبر

نقد کتاب شازده حمام در بافق

نقد کتاب شازده حمام در بافقبه گزارش هفته نامه افق کویر، مراسم بزرگداشت»محمد حسين پاپلي يزدي» نویسنده کتاب «شازده حمام»دوشنبه،16 شهریور، ساعت 17 با حضور نویسنده توانای این کتاب و جمعی از فرهیختگان، ادب دوستان و آموزگاران برگزار می گردد. 
همچنین جلسه نقد کتاب وی ساعت18:30 در سالن همایش های آهنشهر بافق برگزار می شود.