نمایش خبر نمایش خبر

نقاط قوت و ضعف را به مردم بگویید


دفتر نخست وزیری جمهوری اسلامی، در هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۰ توسط عناصر کور دل منافق، منفجر شد و دو یار و آشنای دیرینه امام خمینی(ره)، دو خدمتگذار راستین انقلاب اسلامی و دو الگو و اسوه دانش و پرهیزگاری؛ یعنی محمد علی رجایی، رئیس جمهور و حجت الاسلام محمد جواد باهنر، نخست وزیر به شهادت رسیدند. این دو بزرگوار و یارانشان نمونه ای وصف نشدنی از دولتمردان مردمی نظام انقلاب اسلامی بودند. بر همین اساس و به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، هفته ای بدین نام« هفته دولت» نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریورماه هر سال می باشد.
در منشور امام راحل(ره) ترسیم شده است که « باید قدم به قدم مردم در صحنه حاضر باشند.» ایشان بارها تاکید کردند که « من از خود مسئولان گزارشهای متعددی می یابم که کارهایی انجام شده است؛ اما در سطح عموم این مسایل برای مردم به روشنی گفته نمی شود.» (۱) و در فرامین و توصیه های مقام معظم رهبری بارها بر این مسئله تاکید شده است: در تاریخ یکشنبه، دوم شهریورماه سالجاری، در دیدار با ویدیو کنفرانس این نکته را یادآور شدند که: «هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین و اطلاع رسانی خدمات اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف است که دولت باید بیش و پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد. »(۲)

امروزه، اطلاع رسانی از سوی مسئولان دولتی بسیار کم رنگ شده است؛ حتی برخی از مدیران استانی به صورت آهسته و پنهان از چشم خبرنگاران به شهرستان ها سفری می کنند تا مبادا خواسته ای از آنان مطالبه شود. این برای دولت که خود عهده دار امور است کار درخور و شایسته‌ایی نیست تا مردم که خود ولی نعمتان این انقلاب اسلامی هستند از خود نامحرم بدانند. اگر در نزد مسئولی بنشینید و از او سوال کنید، در طول خدمت خود چه اقداماتی انجام داده اید؛ برایتان یک « مثنوی هفتاد من خواهد گفت.» اما از این داستان مطول و طولانی دار؛ شاید یک برگ آن را هم مردم ندانند؛ فقط آنچه که می بینند؛ این است که دولت در سال آخر خود کم کار شده است و به فکر رفع معضلات و مشکلات مردم نیست! این چهره بی مسئولیت از دولت ساختن، کار درستی نیست؛ اما چه باید کرد که ریشه این نگرش منفی را باید در اقدامات نسنجیده مدیران جستجو کرد که گاه با بی تدبیری موجب ایجاد این تفکر ناسنجیده در مردم می شوند.
حال به نظر می رسد این رویه که برخی مدیران شهرستانی و استانی در پیش گرفته اند راه به جایی نخواهد برد؛ در حالی که اینان می توانند با در اختیار داشتن بودجه و ابزارهای ارتباطی؛ از جمله جراید و پایگاه های خبری، مردم را از اقدامات موثر خود خبردار کند تا مردم متوجه شوند چه کارهایی در راستای منشور دولت صورت گرفته است.
منبع:
(۱) باهنر، محمدجواد؛ جمهوری اسلامی؛ ۱۵/۹/۵۹
(۲) ایرنا

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول