نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب خودپرداز تا یک ماه آینده انجام می شود

ملک زاده رییس بانک ملی مرکزی و مدیر داخلی بانک های ملی شهرستان بافق در خصوص نصب خود پرداز در روستای مبارکه گفت:

یکی از مشکلاتی که ساکنان روستای مبارکه بافق از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی با هفته نامه افق کویر در میان گذاشتند نارضایتی مردم این روستا از فقدان خود پرداز و باجه بانک در روستا است.  خبرنگار هفته نامه افق کویر برای پیگیری این موضوع گفتگویی با اکبر شفیعی یکی از اعضای شورای روستای مبارکه انجام داده است که وی در این باره گفت: پست بانک قرار بود این کار را انجام دهد؛ حتی یک نفر احداث خود پرداز را متقبل شد؛ ولی بعد از مدتی همکاری انجام نشد و صرف نظر نمود همچنین با بانک صاردات رایزنی شد و به مدت دو سال نامه نگاری و کارهای مربوطه انجام شد؛ ولی به علت خصوصی سازی بانک صادرات موفق نشدیم تا دستگاه خودپرداز در این روستا ایجاد کنیم.
وی افزود: برای بار دیگر با بانک ملی مرکزی نامه نگاری را شروع نمودیم، کارشناس از استان به همراه رییس بانک ملی مرکزی برای بازدید از محل حاضر شدند موافقت گردید زمانی که باجه بانک ملی ایجاد می شود خودپرداز نیز نصب گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر خبرنگار هفته نامه افق کویر گفتگویی با ملک زاده رییس بانک ملی مرکزی و مدیر داخلی بانک های ملی شهرستان بافق انجام داد که  وی درباره گفت: پیگیری اولیه برای احداث باجه هست؛ چون دقیقاً کارهایی که برای احداث باجه صورت می گیرد با نصب خودپرداز یکی است به محض این که مجوز باجه را بگیریم دستگاه خودپرداز نیز نصب خواهد گردید.
افق کویر: تا چه مدت دیگر این کار به سرانجام خواهد رسید؟
 به امید خدا ظرف یک ماه آینده.
                                 راضیه بیکی