نمایش خبر نمایش خبر

نرخ خدمات کارواش

نرخ خدمات کارواشتبصره یک: اتومبیل های ون، شاسی بلند،چهارسیلندربه بالا 20 درصد به مبلغ های فوق اضافه می گردد.
تبصره دو: انجام امورغیرازموارد فوق الذکر که ازحد معمولی خارج باشد با توافق طرفین خواهدبود.
تبصره سه: شستشوی اتومبیل های سنگین کلا باتوجه به وضعیت خودرو توافقی می باشد.
تبصره چهار: دریافت هرگونه وج غیراز موارد فوق خلاف قانون بوده و پیگیری قانونی دارد.
شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره 124 تماس حاصل نمایند.