نمایش خبر نمایش خبر

نجات معجزه آسای نوعروس یزدی از مرگ


رضیه زارع پور| به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویراز یزد، نوعروس جوانی که در بالکن منزل خود در یکی از مجتمع های مسکونی مهر در بلوار مدرس یزد در حال مطالعه بود بر اثر بی احتیاطی از طبقه چهارم این مجتمع سقوط کرد و دچار آسیب دیدگی شدید گردید و این نوعروس را راهی بیمارستان کرد و خانواده اش را در شوک فرو برد. 
براساس بررسی های خبرنگار ما وی به عادت هر شب جهت خواندن قرآن به بالکن خانه رفته و مشغول قرائت مصحف شریف بوده که به علت پایین افتادن انگشتر و حواس پرتی ناشی از آن تعادل خود را از دست داده و سقوط می کند. 
این خانم جوان در حالی که فریاد کمک خواهی سر داده بود و صدای آن را همسایه های این مجتمع شنیده بودند با شدت به زمین اصابت نموده و از چندین نقطه بدن دچار آسیب دیدگی جدی گردید. با صدای ناشی از سقوط، پدر این عروس جوان به سرعت به تراس مراجعه می نماید و با دیدن دختر خود که بیهوش افتاده بود و همسایه ها دورش جمع شده بودند شوک زده می شود.
با رسیدن اورژانس و پلیس، مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
خوشبختانه حال عمومی این دختر جوان رو به بهبودی است.