نمایش خبر نمایش خبر

نان صنعتی؛ بزودی برسفره بافقی ها

نان صنعتی؛ بزودی برسفره بافقی هابه گزارش هفته نامه افق کویر، در حال حاضر نان صنعتی مردم شهرستان بافق از پایتخت و شهرهای دیگر وارد بافق می شود. اینک؛ دو نفر از متقاضیان جهت احداث کارگاه پخت نان صنعتی در بافق اقدام نموده و در روزهای آتی شاهد راه اندازی این دو کارگاه خواهیم بود. در این باره با « ولی ا... رنجبر» رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بافق به گفتگو پرداخته ایم.
وی در خصوص ایجاد کارگاه پخت نان صنعتی در بافق اظهار داشت: در وضعیت ویروس کرونا؛ مردم تمایل بیشتری به مصرف نان های صنعتی پیدا کرده و با توجه به اینکه از تهران نان مورد نیاز مردم وارد می شود دو نفر از سرمایه گذاران در حال ایجاد زمینه این خدمات در بافق برای شهروندان هستند.
« رنجبر» با اشاره به اختصاص ماهیانه سی تن آرد به هر واحد بیان داشت: آرد مورد نیاز کارگاه پخت نان صنعتی از سهمیه آرد یارانه ای نیست و بصورت آزاد در اختیار دو متقاضی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تفاوت قیمت آرد مصرفی این واحدها؛ تقریبا ۵ برابر با آرد نانوایان در سطح شهر است. و در این زمینه هیچ مشکلی برای نانوایان پیش نخواهد آمد.
«رییس اداره صمت» تصریح کرد: مجوز اخذ شده کارگا ه ها، تنها در زمینه پخت نان لواش است. که بحث تامین نان شهرستانهای مجاور هم پیش بینی شده و پس از طی پروسه قانونی، از جمله اخذ پروانه، سلامت و.... کار آغاز خواهد شد.
«ولی ا... رنجبر» میزان سرمایه تعیین شده در مجوز این دو واحد را حدود ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: دستگاههای مورد استفاده در این کارگاه ها ساخت داخلی می باشد. و اشتغال بر اساس مجوز داده شده تعداد هشت نفر قید گردیده است.
وی افزود: آینده و ارزیابی این کارگاه های تولیدی، بستگی به بازاریابی و فروش سرمایه گذاران دارد.

الهام نصیرزاده