نمایش خبر نمایش خبر

نان صنعتی؛ بزودی برسفره بافقی ها


به گزارش هفته نامه افق کویر، در حال حاضر نان صنعتی مردم شهرستان بافق از پایتخت و شهرهای دیگر وارد بافق می شود. اینک؛ دو نفر از متقاضیان جهت احداث کارگاه پخت نان صنعتی در بافق اقدام نموده و در روزهای آتی شاهد راه اندازی این دو کارگاه خواهیم بود. در این باره با « ولی ا... رنجبر» رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بافق به گفتگو پرداخته ایم.
وی در خصوص ایجاد کارگاه پخت نان صنعتی در بافق اظهار داشت: در وضعیت ویروس کرونا؛ مردم تمایل بیشتری به مصرف نان های صنعتی پیدا کرده و با توجه به اینکه از تهران نان مورد نیاز مردم وارد می شود دو نفر از سرمایه گذاران در حال ایجاد زمینه این خدمات در بافق برای شهروندان هستند.
« رنجبر» با اشاره به اختصاص ماهیانه سی تن آرد به هر واحد بیان داشت: آرد مورد نیاز کارگاه پخت نان صنعتی از سهمیه آرد یارانه ای نیست و بصورت آزاد در اختیار دو متقاضی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تفاوت قیمت آرد مصرفی این واحدها؛ تقریبا ۵ برابر با آرد نانوایان در سطح شهر است. و در این زمینه هیچ مشکلی برای نانوایان پیش نخواهد آمد.
«رییس اداره صمت» تصریح کرد: مجوز اخذ شده کارگا ه ها، تنها در زمینه پخت نان لواش است. که بحث تامین نان شهرستانهای مجاور هم پیش بینی شده و پس از طی پروسه قانونی، از جمله اخذ پروانه، سلامت و.... کار آغاز خواهد شد.
«ولی ا... رنجبر» میزان سرمایه تعیین شده در مجوز این دو واحد را حدود ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: دستگاههای مورد استفاده در این کارگاه ها ساخت داخلی می باشد. و اشتغال بر اساس مجوز داده شده تعداد هشت نفر قید گردیده است.
وی افزود: آینده و ارزیابی این کارگاه های تولیدی، بستگی به بازاریابی و فروش سرمایه گذاران دارد.

الهام نصیرزاده