نمایش خبر نمایش خبر

نامه رسیده(707)


قابل توجه مسئولان بهداشتی بافق:
اینجانب "سید حسین سبزواری" در مورخ 1/6/94، یکشنبه ساعت 13 به ساندویچی آقای (.....) مراجعه و سه عدد ساندویچ همبرگر خریداری و به منزل آورده داخل یکی از نان های ساندویچی (دو نان بوده) جسمی پلاستیک مانند و نوک تیز مشاهده گردید. در تاریخ 2/6/94، دوشنبه، به ساندویچی مورد نظر مراجعه و وی اظهار نمود نان های ساندویچی را از نانوایی (...) در خیابان(...)  تهیه می کنند؛ لذا از مسئولان محترم، خواهشمند است، در این باره پیگیری لازم را به عمل آورند.