نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میخوام بچه بمونم

میخوام بچه بمونم


میخوام بچه بمونم

میخوام بچه بمونم
دلم میخواد بچه بمونم اگرقرار باشه وقتی بزرگ شدم. 
مثه بعضی از بزرگ‌ها دروغ‌گفتن را یاد بگیرم .
مثه بعضی از پدران به بچه‌هام دروغ بگم.
مثه بعضی از مادران به بچه‌هام مهربونی نکنم.
مثه بعضی از راننده‌ها سرعت زیادی برم و آدمها را به کشتن بدم.
مثه بعضی از مغازه‌دارها کم‌فروشی و گرون‌فروشی کنم.
مثه بعضی از آدمها معتاد بشم و دزدی کنم و زندان برم.
مثه بعضی از رییس‌ها فقط بلد باشم به کارگران وکارمندان خودم دروغ بگم.
مثه بعضی از جوانان روی درختان قشنگ یادگاری بنویسم.
مثه بعضی از خانم‌ها اسراف کنم وبه یتیمان کمک نکنم.
مثه بعضی از پولدارها به فقیرها کمک نکنم.
رضا قویدل بافقی 
دانش‌آموز دبستان 
غیرانتفاعی  سجاد (ع)