نمایش خبر نمایش خبر

مناقصه پر حادثه ترین قسمت جاده بافق- بهاباد

مناقصه پر حادثه ترین قسمت جاده بافق- بهاباد به گزارش هفته نامه افق کویر،"سید ابراهیم حسینی" مسئول راهداری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در پاسخ به این پرسش که طرح ۲ بانده کردن جاده بافق، بهاباد در چه مرحله ای است؟

گفت: نام پروژه؛ طرح ۲ بانده کردن جاده بافق- بهاباد ( قطعه چغارت دوراهی سه چاهون) به طول ۲/۱۹ دهم کیلومتر و اکنون ۷ کیلومتر به مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۰ تومان ( از بیشه در تا ۲راهی سه چاهون) که پر خطر و حادثه خیزتر بود، به مناقصه رفت.
انشا… تا پایان سال در فرمانداری و مسکن شهرسازی که قرار است آزاد سازی مسیر انجام شود از قبیل فیبر نوری، شبکه برق و آب انجام شود و ما معطل این نشویم، عملیات خاکریزی که به عهده سنگ آهن است تا پایان سال، ۷ کیلومتر را تحویل می دهیم و آسفالت و ابنیه را مسکن شهرسازی انجام می دهد، البته ابنیه این قسمت را خودمان انجام می دهیم و آسفالت بر عهده ی مسکن شهرسازی است که بعد از اتمام کار ما آن ها می توانند آسفالت کنند و این قطعه به زیر تردد برود.