شناسه : 26300505


به گزارش هفته نامه افق کویر،”سید ابراهیم حسینی” مسئول راهداری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در پاسخ به این پرسش که طرح ۲ بانده کردن جاده بافق، بهاباد در چه مرحله ای است؟.........

 به گزارش هفته نامه افق کویر،"سید ابراهیم حسینی" مسئول راهداری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در پاسخ به این پرسش که طرح ۲ بانده کردن جاده بافق، بهاباد در چه مرحله ای است؟

گفت: نام پروژه؛ طرح ۲ بانده کردن جاده بافق- بهاباد ( قطعه چغارت دوراهی سه چاهون) به طول ۲/۱۹ دهم کیلومتر و اکنون ۷ کیلومتر به مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۰ تومان ( از بیشه در تا ۲راهی سه چاهون) که پر خطر و حادثه خیزتر بود، به مناقصه رفت.
انشا… تا پایان سال در فرمانداری و مسکن شهرسازی که قرار است آزاد سازی مسیر انجام شود از قبیل فیبر نوری، شبکه برق و آب انجام شود و ما معطل این نشویم، عملیات خاکریزی که به عهده سنگ آهن است تا پایان سال، ۷ کیلومتر را تحویل می دهیم و آسفالت و ابنیه را مسکن شهرسازی انجام می دهد، البته ابنیه این قسمت را خودمان انجام می دهیم و آسفالت بر عهده ی مسکن شهرسازی است که بعد از اتمام کار ما آن ها می توانند آسفالت کنند و این قطعه به زیر تردد برود.