شناسه : 22635521
رییس آموزش و پرورش بافق:


الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اصغر رنجبر رییس آموزش و پرورش بافق درخصوص معوقات معلمین حق التدریسی آموزش و پرورش شهرستان........
رییس آموزش و پرورش بافق:

الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اصغر رنجبر رییس آموزش و پرورش بافق درخصوص معوقات معلمین حق التدریسی آموزش و پرورش شهرستان گفت: با پیگیری های صورت گرفته حقوق سه ماه آنها به حسابشان واریز گردیده است و ماههای باقیمانده آن هم گفته شده است به زودی پرداخت خواهد شد. 
رنجبر در پاسخ به این پرسش که؛ چرا حقوق معلمین حق التدریسی پایین است؟ افزود: همانگونه که مستحضرید حقوق آنها طبق شرایط و ضوابط قانون کار محاسبه می گردد؛ مبلغ کمی دریافت می کنند؛ اما نمی شود اقدامی کرد. قراردادی است و طبق تفاهم نامه ای که امضا شده می باشد.