نمایش خبر نمایش خبر

معرفی دو محصول ایرانی غیر استاندارد

معرفی دو محصول ایرانی غیر استانداردمدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: 2 محصول دستمال کاغذی آریو و آب معدنی رخصت عرضه شده در بازار غیر استاندارد است.
شفیعی افزود: کارشناسان این اداره در بازرسی از بازار، موفق به شناسایی جعل علامت استاندارد بر روی آب معدنی با نام تجاری رخصت شدند.
وی گفت:آب معدنی رخصت با جعل علامت استاندارد و بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد دربازار توزیع شده بود.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان افزود: همچنین واحد تولیدی مهرگان خرم لرستان که غیر قانونی و غیر استاندارد ، دستمال کاغذی و کاغذ توالت با نام تجارتی آریو تولید می کرد هم پلمب شد.
شفیعی افزود: اقلام خوراکی، نوشیدنی و بهداشتی مشمول استاندارد اجباری است.