نمایش خبر نمایش خبر

مشکل کمبود آب مجتمع فسفات اسفوردی رفع شد


مرحله سوم انتقال آب به خط تولید مجتمع فسفات اسفوردی با حضور باقر جهانگیری، سرپرست امور بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بهره برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با توجه به فرسودگی و رسوب گرفتگی لوله های انتقال آب به خط تولید این مجتمع و مشکل کمبود آبی که در فصل تابستان به وجود می آمد، طرح آبرسانی از چاه شیطور به مجتمع فسفات اسفوردی در دو مرحله کلید خورد که در مرحله اول، آبرسانی از این چاه به نارگان به طول 20 کیلومتر با بهره گیری از لوله های پلی اتیلن با قابلیت ورود 10 لیتر آب در ثانیه انجام و در آبان 93 افتتاح شد. 
درادامه مر حله دوم طرح آبرسانی به این مجتمع با جایگزینی و اجرای 13 کیلومتر باقیمانده صورت گرفت و در حال حاضر خط لوله جدید از طریق مخزن هوایی و با نیروی ثقل، آب را به مجتمع می رساند که این اقدام رشد چشمگیری در بهره برداری ایجاد کرده و توقف تولید ناشی از کمبود آب برطرف شده است. 
گفتنی است، در صورتی که مشکل کمبود آب این مجتمع مرتفع نمی شد عملاً خط تولید آهن این مجتمع متوقف و کارایی نداشت.