نمایش خبر نمایش خبر

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت پنجم)


عدم توازن در رعایت قانون و عدم مساوت در اجرای آن یعنی گسست اجتماعی و بسط ناهنجاریها و تبه کاریها.
تأثیر اصلی و اساسی عدم مراعات قانون یا اعمال کامل آن در مورد متخلفین دولتی یا شبه دولتی در گسست ها یا از هم گسسیختگی اجتماعی مشاهده می شود که هم به نحوی برای مردم مملوس می شود و هم برای جامعه شناسان یا کارشناسان اجتماعی قابل تحلیل.
مردم در جامعه همیشه نگاه به بالا دست دارند وقتی ببینند قانون خوب و درست در مورد افراد با نفوذ یا دارای مقام اعمال نمی شود و انجام این رسیدگی یا خیلی طول می کشد یا به پشت پرده رانده می شود، آنوقت آن گروه یا عده از آحاد جامعه که بیشتر در معرض آسیب ها و فشارهای گوناگون شغلی، خانوادگی، تحصیلی، معیشتی، روانی و رفتاری هستند، با بی نظمی، هرج و مرج آشفتگی، پریشانی و در مواقعی با خشونت و چه بسا بی بند و باری به این وضعیت پاسخ می دهند. و چنین فرصتهایی بهترین زمان برای نفوذ و توطئه و بحث و حرف دشمنان می تواند باشد.بنابراین« خوشبینی» نسبت به آینده با ادامه این روند بی قانونی و بی برنامه گی اگر کاملاً از بین نرود، کم کم رنگ و روی خود را از دست می هد و همه بررسیها و سخنرانیها و همایش ها و هم اندیشی ها فقط در حد شعار و چه بسا سرگرمی تلقی خواهد شد و اینچنین « اعتماد» که مهمترین سرمایه انسانی و جمعی است کم رمق یا پایمال می شود. وقتی اعتماد که بالاترین و با ارزش ترین سرمایه اجتماعی است و حتی بخاطر آن جانها ستانده می شود، از بین برود، همه چیز در معرض خطر قرار می گیرد. 
در دوران دفاع مقدس، اعتماد و علاقه و ارادت رزمندگان به امام باعث شد که بخاطر اسلام و امام و چه برای میهن به راحتی از جان خود گذشتند.
امیدواریم مسئولان خدوم و وظیفه شناس بدون در نظر گرفتن جایگاه و پست و مقام هر کس و بنا به فرمایشات و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در حفظ و حراست از بیت المال نسبت به احقاق حقوق مردم و رساندن ایران به جایگاه شایسته اش و مبارزه با اخلاگران ریز و درشت اقتصادی از هیچ کوششی فرو گذار ننمایند.
امیر عباس امینی