نمایش خبر نمایش خبر

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت دوم)

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت دوم)این مقدمه را دریابید:
امیر عباس امینی| 
تشکیک در آمار و ارائه اطلاعات ناقص و نارسا و از آن بدتر ناهماهنگی همان چیزی بوده و هست که از آن بدتر را نمی توان برای مواجهه با انواع مشکلات در نظر گرفت، چرا که زمانی می توان به برطرف شدن نسبی مسائل و مشکلات خوشبین بود که میان دستگاههای مختلف اداره کننده کشور از حیث کلی توافق و هماهنگی از لحاظ معنی دار بودن آمار وارقام وجود داشته باشد. این بدان معناست که در کشور یا گویا هیچگاه هیچگاه نشده که یک ساز و کار اساسی برای برقراری نظام صحیح آمار و اطلاعات در تمامی سطوح و رده ها ایجاد شود و اگر چنین تلاشی صورت گرفته به سرانجام یا به نتیجه مورد نظر علمی نرسیده است و لذا هر کسی به زعم خود یا مبتنی بر داده های ناکار آمد والبته مطابق با سلیقه فکری اش با آمار و ارقام به گونه ای بازی می کند.
همه اینها به کنار، هر چند که سر بلند بودن از مشکلات داخلی باعث رویارویی و مواجهه بهتر با مشکلات و دسیسه های خارجی می شود، و دست و زبان بیگانگان را از لفاظی و تعدی در امور کشور می بندد، لکن با همه اینها، مشکلات و دغدغه های اصلی مردم ما، فقط اینگونه امور نبوده و نیست.
مشکل و خواسته اصل و اساسی  جهان اسلام معاصر، فلسطین و اکنون و به دنبال ان حمایت از مردم به خون غلتیده یمن است. چیزی که اگر مبارزه با مفاسد داخلی امام می داد با هماهنگی همه مسئولین شاید بهتر می شد وارد معرکه آن شد و خیلی بهتر از آن چیزی که فعلاً هست، از این مردمان مظلوم مسلمان حمایت نمود.
همه اینها در حالی است که اعضای بلند پایه آل سقوط چند روز پیش برای ابراز مراتب غلامی و نوکری خدمت اربابشان در امریکا رسیدند و انواع و اقسام جنایتهایشان را با همه وجود به سمع و نظر عالیجنابان رساندند.
« اوباما» که گاهی ظاهراً با ما و گاهی با آنهاست هم قول همه گونه مساعدت را به ایشان داد تا آل سقوط  هر چه بیشتر در گرداب و مهلکه یَمَن فرو روند. هر چند که بنده دارای این بضاعت نیستم که در مورد رفتن به حج در این ایام بخواهم نظری دهم یا حرفی برای گفتن داشته باشم، اما شاید تحریم سفر به مکه مکرمه و مدینه منوره اندکی به آل سقوط بفهماند تا زمانی که به خاک و خون غلتیدن بچه ها و پیرها و زنها برای آنها فرصتی است برای نشان دادن چنگ و دندان و البته مانورهای نظامی و انجام آزمایشهای تسلیحاتی، می تواند فرصتی هم باشد برای انزوا و بروز شکاف و انتقام از ظالم و سقوط قطعی این قوم متظاهر به اسلام.
در ضمن باید به این موضوع هم توجه داشت که نمی توان به سادگی از کوتاهی، ضعف و رذالت سعودی ها هم در اداره شایسته اماکن مقدسه و حمایت از زائران حرم امن خدا چشم پوشی کرد، مسئله ای که هم باعث جریحه دار شدن روحیه مردم ایران و هم در همین اواخر موجب کشته و مجروح شدن دهها نفر از مسلمانان سایر کشورها شد.
 ادامه دارد...