نمایش خبر نمایش خبر

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت اول)

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت اول)این مقدمه را دریابید:
امیر عباس امینی| مشکل تا وقتی در حد طرح و بررسی و تحلیل و لزوم پیگیری و جهت دهی برای حل و فصل در مدت زمان مشخص باشد، ضعف تلقی نمی شود، بلکه معرکه ای است برای ابراز وجود و نبرد وسعی وتلاش و اثبات توانمندیهای یک دولت؛ اما هنگامی که این مشکل متراکم گشته و بدان التفاتی نشود، متورم شده و آماس ودرد بوجود می آورد و البته دیگر به عنوان عرصه ای برای ابراز توانایی ها به شمار نمی آید، بلکه به مثابه چالش هایی عمیق و زخم هایی کهنه در بدنه کشور و ملت ریشه می دواند و می تواند ضربه های مهلکی بر پیکره جامعه وارد سازد که البته و حتی اساس نظام را تضعیف کند که تشخیص تضعیفش و ارائه درمانش در همین مقاله آمده است.
مگر گسترش یأس از پیروزی برنامه های اقتصادی در اثر انواع سوء مدیریت های مالی و پولی ضربه و صدمه و لطمه به شمار نمی آید؟ اگر ناکامی های مردم در دیدن تصویر بهتری از عملکرد مسئولان مالی وپولی که عضو حیات نظام هستند، ضعف نیست، پس این همه کاستی و کمبود در مدیریته صحیح منابع از کجا نشأت می گیرد؟
اگر نداشتن یک پایگاه غنی و محکم و مستدل اطلاعاتی و آماری برای هماهنگی تحقیقات آماری بخشهای مختلف اقتصادی، سردرگمی محسوب نمی شود؟ پس این همه اختلاف نظر در شاخص های مختلف اقتصادی از کجا سر چشمه می گیرد؟
و اگر کژی و کاستی و انحراف بعضی ها در گریز از قانون و رعایت مقررات بدبختی نیست، پس بخشی از نابسامانی ها و ناهنجاریهای اجتماعی صرفاً جنبه اخلاقی دارد در حالیکه اینچنین نمی باشد؛ بلکه قسمت عمده ای از مشکلات خانوادگی به ضعف های کلان و مدیریت مربوط است.
به این ترتیب، نمی توان برای برطرف نمودن مشکلات صرفاً به برگزاری سمینارها و همایش بسنده کرد یا با ارائه میزگرد و میز مربع و میز مستطیل دلخوش بود؛ بلکه باید با قاطعیت، جسارت، متانت و حمایت وارد معرکه شد. همچون همه مصلحان و رادمردان واقعی تاریخ جوامع که توانستند نامشان را برای همیشه در بدنه فعال و اثر گذار ملت ها و سرزمینها حکاکی کنند و بسان انسانهای ارزشمند جاودانه شوند.
اما نا گفته نماند که برخی مشکلات دولت ها از زمانی از فرم و شکل خود به کلی خارج شدند، که برای کسب آراء یا نتیجه دلخواه در رویارویی های سیاسی وانتخابات، بینش ها و فرایندهای علمی و تحقیقاتی را فدای پرستیژ یا پز سیاسی خود نمودند و داشته یانداشته در این مصاف، ضربه مهلکی بر بدنه نظام وارد ساختند. 
ادامه دارد...