نمایش خبر نمایش خبر

مشاهده یک قلاده پلنگ در بافق

مشاهده یک قلاده پلنگ در بافقبه‌گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد برای چهارمین سال پیاپی در سرشماری پستانداران منطقه حفاظت شده کوه بافق یک قلاده پلنگ مشاهده و از رفتار طبیعی آن فیلمبرداری گردید. اکیپ سرشماری کننده آن مسیر محیط بان اصغر خواجه اسطرخویی و همراه همیار طاهر قدیریان بودند که در هنگام پیاده شدن و طی مسیر کوتاهی متوجه حیوانی در زیر پای خود شدند.
آنها نخست خیال کردند میش کوهی است ولی با دقیق شدن متوجه شدند که پلنگ است و از رفتار آن فیلمبرداری دقیقی کرده و با اینکه پلنگ از آن مسیر عبور کرده تعداد آماری که ارائه نمودند از کل و بز و قوچ و میش جزء اکیپ های خوب بوده است.
بیش از 800 گونه گیاهی، 170 نوع پرنده، 60 نوع پستاندار وحشی و بیش از 40 نوع خزنده در مناطق حفاظت شده استان شناسایی شده است . 
60 نیروی محیط بان، یک میلیون و 270 هزار هکتار مناطق حفاظت شده استان یزد را محافظت می کنند.