نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاهده خشم مردم بر روی تابلوها

مشاهده خشم مردم بر روی تابلوها


مشاهده خشم مردم بر روی تابلوها

به دنبال اعلام خصوصی‌سازی شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق و انتشار  اخباری در این زمینه، فرد یا افرادی اقدام به شعارنویسی بر روی تابلوها نمودند و بدینگونه مخالفت خود را بر روی تابلوهای مسیر بلوار آهن ابراز داشتند. برخی از این شعارها علیه مسئولان شرکت سنگ‌آهن بود.