نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسن‌ترين توزيع كننده روزنامه كشور

پشتكار نزد پيرمرد 80 ساله زانو ‌می زند

وقتی ساعت شش و نیم صبح اولین اتوبوس خط واحد یزد- تفت در ایستگاه باهنر یزد توقف می کند یکی از اولین مسافرانی که اول صبح مسافت30کیلومتری را از تفت به سمت یزد پیموده پیاده میشود؛»آقا سید» موضوع گزارش این هفته ماست. پیرمرد80 ساله ای با قامت خمیده اما عزمی راسخ و پشتکاری باور نکردنی که در این سن و سال... .
به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این روزها هوا خیلی سرد است آن هم برای پیرمرد نحیفی که هر روز صبح زود، با اتوبوس از تفت به یزد می آید تا روزنامه های سراسری را از دفاتر سرپرستی بگیرد، در بقچه اش بپیچد و به تفت ببرد و آنجا میان دکه ها و مغازه ها توزیع کند.
آن وقت که تابستان بود هم، اوضاع همین بود، در آن گرمای 50 درجه و نور خورشیدی که مستقیم به چشم می تابید، آقا سید 80 ساله،‌ باز هم مسافر ثابت صبح های زود اتوبوس تفت بود.
او که این کار را با وجود خود آمیخته می داند، هر صبح حتی زودتر از کارکنان دفاتر سرپرستی روزنامه هایی که به آقا سید روزنامه می دهند، پشت در ایستاده است. این عشق او به کار، سرما و گرما و برف و باران و باد نمی شناسد.
گاهی که دیر می شود و روزنامه ها به خاطر تاخیر هواپیما، اندکی دیرتر به دفتر روزنامه می رسند، او انگار طاقت از کف می دهد، مدام کوچه را بالا و پایین می رود تا بالاخره روزنامه ها برسد.