نمایش خبر نمایش خبر

مسجد حاج حسین(مسجد حسین باقری معروف به حسین باقر)


علی خواجه ای بافقی|
 بعد از مسجد امام حسین(ع) که در شماره گذشته خواندیم، می رسیم به مسجد حاجی حسین که تاریخ دیرینه دارد ، این مسجد در محله معروف به سرچاه دراز جنب حمام ملامراد واقع شده است. که ساخت آن توسط شخصی به نام: حاج حسین باقری معروف به حاج حسین باقر می باشد. سابقه قدمت این مسجد به دوره «زندیه» می رسد. قطعه زمینی بر این مسجد وقف شده که در حال حاضر مدارس 13 آبان  برروی آن ساخته شده است.
حاج حسین باقر علاه بر مسجد، واقف آب انبار- حمام ملا مراد و حسینیه خواجه ها می باشد که در هفته نامه های بعد اشاره هم به این حسینیه خواهیم داشت. این مسجد در یک مجموعه مذهبی دیگر از قبیل حسینیه قنبریه و قبرستان قنبریه و جایی برای آب شیرین و برای آب دادن احشام و حوض تاریخی رحیم قرار دارد.
در روبروی مسجد که در حال حاضر پارکینگ می باشد در گوشه آن آب انبار بوده است که بر اثر مرور زمان خراب شده است. در کنار آب انبار خانه« آسید غضنفر اشرفی» از خانواده سادات و یکی از بزرگان بافق به شمار می آمدند.
ایشان دو پسر داشتند
:-1 سید حسن اشرفی -2 سید محمد اشرفی معروف به طوفان که به گفته سالمندان آنها در کارهای خیر پیش قدم بودند.
«سید غضنفر اشرفی» هر چند که مسجد در کنار خانه ایشان بود در خانه خودشان هم مراسم روضه خوانی برپا بود چون علاقه زیادی به ائمه داشتند.
پیش نمازهای مسجد:
-1 مرحوم حاج آخوند ملا ابراهیم: ایشان دارای کشف و کرامات بوده اند.
-2 مرحوم حجت الاسلام آشیخ علی طلایی: ایشان از روحانیون تحصیل کرده بوده اند.
-3 مرحوم حجت الاسلام ملا اسدا... قائمی: برادر آیت ا... شیخ محمد تقی بافقی
-4 مرحوم آقا میرزا محمد علی برزگری: از مقدسین زمان و آگاه به مسائل شرعی بوده است.
-5 حجت الاسلام آشیخ حسن نقیب الذاکرین: که بعد از انقلاب پیش نمازی را به عهده گرفتند.
-6 حجت الاسلام قائمی که در حال حاضر پیش نمازی مسجد را به عهده دارند.