نمایش خبر نمایش خبر

مسایل اجتماعی و فرهنگی را از یاد نبریم

مسایل اجتماعی و فرهنگی را از یاد نبریمدر سیره و روش معصومین (ع)، به دفعات مختلف آمده است که مسئولین و زمامداران جامعه اسلامی باید نگاهی جامع الاطراف داشته باشند و مسایل هر صنف و طبقه جامعه را مورد نظر بدارند. در فرمایشات مولی متقیان هست که فرمودند: 
و فی ا... لکل سعة، ولکل علی الوالی حق بقدر مایصلحه، ولیس یخرج الوالی من حقیقة ما الزمه الله من ذلک، الا بالاهتمام والاستعانة بالله، و توطین نفسه علی لزوم الحق و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل 
خدا برای هر یک از (اصناف و گروه های مختلف جامعه)  حقی  را مقرر ساخته است و هر کدام از آنها را بر والی حقی است به قدر آنچه که مصلحت احوال آنها است و ایشان را از او گریزی نیست.  والی از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده، بر نمی آید؛ مگر با کوشش و یاری جستن از خدا و آماده نمودن خود برای اجرای حق و شکیبایی در انجام آنچه بر او آسان است و یا دشوار (نهج البلاغه، نامه 53)
در این سخن شریف آمده است که مشغله به امری و یا کاری نباید مسئول را از کار دیگر غافل کند؛ چرا که کارها به سامان نخواهد شد مگر آن که همگی امور و تمامی مردم جامعه مورد توجه قرار بگیرند. امروزه در بافق شرایطی حاکم شده که بسیاری از مسایل اجتماعی که جامعه بافق را بدان مبتلا کرده از دید مسئولان امر پنهان شده است. مسئولین به جای آن که فرصتی را برای حل ریشه ایی مسایلی؛ مانند ازدیاد مصرف مواد مخدر و افزایش مرگ و میرهای ناشی از سوء استفاده از این مواد، افزایش طلاق و ازدیاد زنان بی سرپرست و غیره؛ فقط هم و غم خود را معطوف به مسایل شرکت  معدنی منطقه کرده اند و از این حقیقت باز مانده اند که برای رشد جامعه فقط اکتفا به معادن نمی شود کرد؛ بلکه لازم است تا مسایل و معضلات فرهنگی، اجتماعی مردم نیز توجه شود. حضور مسئولین در جامعه صرفا به یک موضوعی خاص نباید معطوف شود؛ بلکه لازم است تا مسایل دیگر جامعه نیز مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و راه برون شد از این مسایل را یافت.
محمد حسین تشکری
صاحب امتیاز و مدیر مسئول