شناسه : 21763063


مسابقه فوتسال بانوان بین تیم شهرستان کوهبنان و تیم شهید اکبری بافق به مربیگری خانم رضوی برگزار شد.........

مسابقه فوتسال بانوان بین تیم شهرستان کوهبنان و تیم شهید اکبری بافق به مربیگری خانم رضوی برگزار شد
تیم بافق از طرف هیئت اعزام شده بودند و این مسابقه به مناسبت هفته دولت در محل سالن ورزشی امام علی(ع) برگزار شد و در پایان دو تیم به نتیجه مساوی رضایت دادند