نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات لیگ فوتسال کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران - بافق

مسابقات لیگ فوتسال کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران - بافق


مسابقات لیگ فوتسال کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران - بافق

در ادامه هفته ششم مسابقات لیگ فوتسال کارکنان شرکت که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن کوثر شهرستان بافق در حال برگزار می باشد نتایج ذیل بدست آمد:

ایمنی فنی    2                 خردایش    3
انتظامات ب    1             بارگیری فراوری    4
امور ورزشی    4           آزمایشگاه سه چاهون    1
آزمایشگاه سه چاهون  4     بستر همگن ساز    1