نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات فوتسال لیگ کارکنان شرکت سنگ‌آهن

مسابقات فوتسال لیگ کارکنان شرکت سنگ‌آهن


مسابقات فوتسال لیگ کارکنان شرکت سنگ‌آهن

مسابقات فوتسال لیگ کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران بافق که با حضور 34 تیم برگزار گردید و هفته هشتم این مسابقات به پایان رسید.
تیم‌هایی که به مرحله حذفی رسیدند عبارتند از :
گروهA: برق فراوری - سرپرستی آهنشهر - تامسکو - جهادنصر
گروهB: بارگیری چغارت - شهداب ب - امور پیمانکاران - شهداب الف
گروهC: خردایش - راه‌آهن چغارت - انتظامات الف - آگلومراسیون
گروهD: بهداری - آزمایشگاه سه‌چاهون - امور ورزشی - رفاه آهنشهر