نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دوومیدانی انتخابی نونهالان استان برگزار می‌شود

مسابقات دوومیدانی انتخابی نونهالان استان برگزار می‌شود


مسابقات دوومیدانی انتخابی نونهالان استان برگزار می‌شود

مسابقات دوومیدانی انتخابی نونهالان استان جهت حضور در مسابقات منطقه‌ای کشور روز جمعه 22 فروردین ماه در مجموعه ورزشی شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد. 
این مسابقات از ساعت9صبح با حضور نونهالان دوومیدانی کار(متولدین 11/10/77 به بعد)  از شهرستان‌های استان آغاز خواهد شد و دوومیدانی کاران درمواد 100متر ، 400 متر ، 1500 متر و 100 متر با مانع، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه با هم به رقابت می‌پردازند.
تعداد ورزشکار شرکت کننده از هر شهرستان هشت نفرمی‌باشد، هر ورزشکار می‌تواند در دو ماده از مسابقات رقابت نماید و هر تیم درهر ماده دوومیدانی می‌تواند دو نفرشرکت کننده داشته باشد.