شناسه : 22666967


درتاریخ ۲۶ بهمن ماه درسالن اختصاصی تنیس روی میزشهید دادرس با همکاری اداره محترم آموزش وپرورش ناحیه یک ، با استقبال بی نظیر..............

درتاریخ ۲۶ بهمن ماه درسالن اختصاصی تنیس روی میزشهید دادرس با همکاری اداره محترم آموزش وپرورش ناحیه یک ، با استقبال بی نظیر بازیکنان از سراسر استان در دو رده آزاد ونونهال برگزارگردید.
این دوره از مسابقات با حضور ۸۰ بازیکن از یزد وبافق ومهریز ومیبد حضور داشتند مقام قهرمانی تیمی راباشگاه اهن بافق کسب نمودو مسابقات رده نونهالان که در رقابتی تنگاتنگ وحساس درجدول حذفی ۱۶ تایی:
مقام‌اول زهرا مصطفی پور از تیم باشگاه آهن بافق با کسب مدال قهرمانی و انفرادی آزاد که بصورت جدول حذفی ۶۴ تایی برگزارگردید نتایج ذیل بدست امد:
مقام اول: عفت برنا با کسب مدال قهرمانی ازتیم یزد
مقام دوم : مینا زعیمیان از تیم باشگاه اهن بافق با کسب مدال نایب قهرمانی 
مقام سوم :رضیه کارگران ازتیم باشگاه اهن بافق و سوم مشترک مهرانه السادات افتخاری ازتیم مهریز
همچنین  برترین بازیکن خردسال این دوره از مسابقات خانم فاطمه حاجی حسنی ازتیم باشگاه اهن راکسب نمود .مدال واحکام درجشن تولد حضرت فاطمه( س) اهداخواهد گردید