نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراقب فرزندان خود باشید تا به دام اعتیاد نیفتند!

مراقب فرزندان خود باشید تا به دام اعتیاد نیفتند!


هشدار نیروی انتظامی بافق به خانواده ها:

در هفته های اخیر نیروی انتظامی بافق با حضور در مساجد اقدام به روشنگری پیرامون مضرات مواد مخدر نموده است. این تحرک در نوع خود کم سابقه هست و نشان از عزم جدی ضابطان قوه قضائیه در برخورد با سوداگران مرگ می باشد. در این زمینه یک سالخورده به خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت: پس از نماز مغرب و عشاء،به گمانم فرمانده نیروی انتظامی بافق طی سخنرانی در مسجد امام حسین(ع) از برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر گفت و بیان کرد مردم به نیروی انتظامی کمک کنند و هرگونه خبری از فروشندگان مواد مخدر به اشکال مختلف، دارند پلیس را در جریان بگذارند. وی گفت نیروی انتظامی همچنین خواسته تا پدران و مادران مراقب فرزندانشان باشند؛ به ویژه؛ زمانی که  اخلاق و رفتار، دیر آمدن و بی انگیزه شدن فرزندان خود در امور روزانه را می بینند تا مبادا به دام اعتیاد گرفتار شوند!
این پیرمرد ادامه داد: فرمانده نیروی انتظامی در آخر گفت که باید ریشه مواد مخدر را خشکاند.