نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراقب فرزندان خود باشید تا به دام اعتیاد نیفتند!

هشدار نیروی انتظامی بافق به خانواده ها:

در هفته های اخیر نیروی انتظامی بافق با حضور در مساجد اقدام به روشنگری پیرامون مضرات مواد مخدر نموده است. این تحرک در نوع خود کم سابقه هست و نشان از عزم جدی ضابطان قوه قضائیه در برخورد با سوداگران مرگ می باشد. در این زمینه یک سالخورده به خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت: پس از نماز مغرب و عشاء،به گمانم فرمانده نیروی انتظامی بافق طی سخنرانی در مسجد امام حسین(ع) از برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر گفت و بیان کرد مردم به نیروی انتظامی کمک کنند و هرگونه خبری از فروشندگان مواد مخدر به اشکال مختلف، دارند پلیس را در جریان بگذارند. وی گفت نیروی انتظامی همچنین خواسته تا پدران و مادران مراقب فرزندانشان باشند؛ به ویژه؛ زمانی که  اخلاق و رفتار، دیر آمدن و بی انگیزه شدن فرزندان خود در امور روزانه را می بینند تا مبادا به دام اعتیاد گرفتار شوند!
این پیرمرد ادامه داد: فرمانده نیروی انتظامی در آخر گفت که باید ریشه مواد مخدر را خشکاند.