نمایش خبر نمایش خبر

محدود کردن آسیب های اجتماعی با برنامه و مشارکت مردم


به گزارش روابط عمومی بهزیستی بافق، محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشوردر کارگاه آموزشی پروژه نویسی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با بیان اینکه ۵۰۰۰ تیم اجتماع محور در کشور فعالیت دارند گفت: این تیم ها در قالب شبکه اترک فعال هستند که این جمعیت به صورت تعاملی در حوزه پیشگیری از اعتیاد کار می کند
روشن پژوه به هدف سازمان بهزیستی کشور، حفظ ارتقاء سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: این رویکرد اجتماع محور در قالب شبکه اترک برای پیگشیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد در مسیر توانمندسازی افراد، برنامه های مختلفی چون آموزش، بالابردن زمینه ارتباط مردمی و تصمیم گیری ها فعالیت دارد.
وی افزود: در کشور ۵۰۰۰ تیم اجتماع محور مستقر شده است که در محلات مختلف در هر تیم بیش از ۵ نفر فعال هستند و این جمعیت به صورت تعاملی در حوزه پیشگیری از اعتیاد کار می کند.
مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز به نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و موضوع اعتیاد اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۲۰۰ مؤسسه، تشکل و انجمن در سطح استان داریم که در موضوعات مختلف در سازمان بهزیستی در حال کار و همکاری هستند.
عفتی گفت: استان یزد نیز مانند سایر استان ها در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و بزه های اجتماعی است که این آسیب ها را جز با برنامه ها و مشارکت هایی که از طرف خود مردم صورت می گیرد نمی توانیم محدود و جلوگیری کنیم..