نمایش خبر نمایش خبر

محدودیت هایی وجود دارد که نمی توان آمار را اعلام کرد

محدودیت هایی وجود دارد که نمی توان آمار را اعلام کردبه گزارش هفته نامه افق کویر، صبح روز شنبه، مورخ 28 تیرماه در گفتگویی تلفنی دکتر "مسعود دانشی" رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق به سوالات این هفته نامه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در بافق پاسخ داد.

آمار بستری در بافق بسیار اندک است

افق کویر: شهرستان بافق نسبت به استان یزد در چه وضعیتی قرار دارد؟
در حال حاضر وضعیت بافق نسبت به دیگر شهرستان ها سفید اعلام می شود، البته به این معنا نیست که گردش ویروس در شهرستانوجود ندارد. آمار بستری در بیمارستان بافق بسیار اندک است. یکسری محدودیت هایی وجود دارد که نمی توان ارقام را اعلام نمود.

بافق در وضعیت سفید است

افق کویر: آیا شهر؛ در معرض خطر شیوع بیماری است؟

رعایت پروتکل های بهداشتی، حتی برای شهرستان سفید هم الزامی است. با توجه به این که ویروس در شهر گردش دارد، اگر دستورات بهداشتی رعایت نشود و اگر برخی از مراکز و تجمعات کنترل نشود، امکان افزایش وجود دارد.
افق کویر: اگر شخصی فکرکند کووید 19 دارد باید چه کاری انجام دهد؟ و چگونه از وی تست گرفته خواهدشد؟
بر اساس دستورات وزارت بهداشت که به ما ارسال شده، افرادی که بر اساس دستورالعمل نیاز به نمونه گیری دارند، این عمل به صورت رایگان انجام می شود. اشخاصی که از باشگاه ورزشی و... مراجعه دارند و در قالب دستورات وزارت بهداشت نباشد برای آزمایش باید هزینه پرداخت نماید.

باید آموزش زندگی با کرونا را گذراند

افق کویر: چگونه ممکن است این همه گیری پایان یابد؟
با توجه به اینکه قدرت سرایت ویروس بسیار بالا است. در حال حاضر باید آموزش دید که چگونه با این ویروس زندگی کرد و نمی‌توان پاسخی برای پایان همه گیری بیماری مشخص نمود.

الهام نصیرزاده