نمایش خبر نمایش خبر

مجبور شدیم برای وصول بدهی ها برق منازل را قطع کنیم


هما السادات رضوی| به گزارش هفته نامه افق کویر، رضایی، مسئول وصولی اداره برق شهرستان بافق در گفتگو با این هفته نامه درباره قطع برق چندی از منازل بافق گفت: فهرست منازلی که برق آنها به دلیل بدهی قطع می شود از استان می آید. افرادی هم که برقشان قطع شده حدود یکسال تا یکسال و نیم، حتی 2 الی 3 سال بدهی داشته اند و طی تذکرات زیاد و اخطارهای مجدد باز هم اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکرده اند. مجبور شدیم برای وصول بدهی ها برق منازل را قطع کنیم.
وی افزود: برق منازل از تیر برق قطع می شود و این قطعی برق با توجه به تذکرهای مکرر و حتی اخطار ترمز است که هیچگونه مراجعه ای جهت تسویه نداشته اند و مبالغ قبض بالای 100 هزار تومان بوده؛ هیچ کدامشان هم کمتر از 140 هزار تومان بدهی نداشته اند و بیشترین بدهی 500 هزار تومان است.
رضایی تصریح کرد: از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر برق منازل را قطع کردیم، در حین قطعی اگر کسی برای تسویه بدهی منزلش اقدام کرد همان لحظه پیمانکار برق را وصل می کند. تا ساعت 2 بعد از ظهر پیمانکار برای وصل برق خانه هایی که اقدام به پرداخت بدهی نموده اند حضور دارد، پس از آن فهرست اسامی وارد اداره برق می شود و اداره در صورت تسویه بدهی برق را وصل می کند.
وی تأکید کرد: افرادی هم بوده اند که قبض به دستشان نرسیده است و هیچگونه مراجعه ای به اداره برق جهت اطلاع از دلیل نیامدن قبض نداشته اند.