نمایش خبر نمایش خبر

قلم و پاسداران سلامت جامعه

قلم و پاسداران سلامت جامعهروز چهاردهم تيرماه هر سال به پيشنهاد انجمن قلم ايران و مصوبه شوراي فرهنگ عمومي کشور،به عنوان (روز قلم) در تقويم رسمي جمهوري اسلامي ايران جای گرفت.
نگاه ویژه به قلم در سرزمین ما پیشینه‌ای اسطوره ای و تاریخی دارد. جشن سده در ایران باستان و تیرگان (سیزدهم تیرماه) یکی از مهم‌ترین جشن‌های ایران باستان بوده که بصورت مخصوصی برگزار و یکی از آن‌ها پاسداشت قلم بوده است.
در افسانه ها و داستان های اسطوره ایی از دربند کردن دیوان توسط «طهمورث» پادشاه ایران زمین، سخن به میان رفته است که چگونه «اهریمن» را با افسون اسیر کرد و 30 سال سوار بر اهریمن دور زمین می گشت. وقتی دیوان این حال را دیدند؛ تصمیم گرفتند تا به دستورات پادشاه گوش ندهند. دیوان اجتماع کردند و عزم خود را جزم تا تاج و تخت پادشاهی را تصاحب شوند.
زمانی که طهمورث از راز آنها آگاهی یافت روی درهم کرد و به جنگ دیوان شتافت. دو سوم از لشکراهریمن را به افسون بست و یک سوم دیگر را به گرز گران خود درهم کوبید.
دیوان فریاد زنهار برداشتند که « ما را نکش و جان ما را ببخش تا ما نیز هنری نو به تو بیاموزیم»
طهمورث دیوان را امان داد و آنان نیز در فرمان او درآمدند و رمز نوشتن را بر وی آشکار

کردند و نزدیک سی گونه خط، از پارسی و رومی، تازی، پهلوی،سغدی و چینی به وی آموختند. طهمورث پس از آن نوشتن را نیز به مردمان آموخت.(1)
در عظمت قلم همان بس که خداوند متعال، در قرآن کریم به نام قلم، سوگند یاد کرده و آن را تکریم و بزرگ شمرده است.«ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» سوگند به قلم و آنچه نویسند؛ در جایی که خداوند که صاحب هستی و مخلوقات است به آفریده ای از آفریده های خود قسم یاد می کند، انسان در چه جایگاهی می تواند از ارج و پاسداشت آن سخن بگوید. در نخستین اتصال ملکوتی رسول خدا صلی الله علیه و آله با مبدأ هستی در غار حرا، سخن از قلم به میان آمد، تا جایی که خداوند خود را این گونه معرفی می کند.«الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»؛ آن که با قلم آموخت.
با نگرشی در زندگانی پیامبر و امامان علیهم السلام می توان نگاه و تلاش عملی به نوشتن را از متن سیره آنان دریافت. این قدرشناسی تا جایی بود که گاه موجب آزادی اسیران کفار می گشت. در اول اسلام، پس از پایان برخی جنگ ها، پیامبر می فرمود؛ اسیرانی که به ده نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد می شوند. این عمل در جامعه بی دور از تمدن آن دوره، زیباترین و مؤثرترین پیام برای ارج نهادن به جایگاه قلم و علم و دانش بوده و خواهد بود. (2)
در نتیجه روز قلم، بهانه ایی است تا از کسانی که در جهت نشر و ترویج بهتر زندگی کردن انسان تلاش می کنند قدردانی شود؛ به ویژه پاسداران سلامت جامعه که امروزه مجددا با موج دوم کرونا روبرو شده اند. قلم می تواند این لحظات و این دلیریها را ثبت کند تا در آینده، نسل بعدی بداند پدران و مادرانشان چه زحماتی را پذیرا شدند.

منبع:
(1)http://www.medadonline.ir (2)
سامانه بیتوته