نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت دو بانوی یزدی در تیم ملی اسکواش زیر نظر مستانه کرم پور

فعالیت دو بانوی یزدی در تیم ملی اسکواش زیر نظر مستانه کرم پور


فعالیت دو بانوی یزدی در تیم ملی اسکواش زیر نظر مستانه کرم پور

ملی پوشان کشورمان در ادوهای تیم ملی زیر نظر دو مربی به صورت مجزا فعالیت میکنند که دو بانوی یزدی دعوت شده به تیم ملی زیرنظر مستانه کرم پور به به تمرین میپردازند.
از سوی کمیته تیم های ملی و تأیید نایب رئیس بانوان اسامی بازیکنان که زیر نظر مستانه کرمپور و فاطمه سادات حیدری فعالیت خواهند کرد به شرح زیر اعلام شدند.
سعیده مزیدی و فروغ سراستاد از یزد ، تایا تقوی ، پرند دولتی زاده ، آرزو سادات موسوی زاده ، فاطمه السادات حیدری ، سوگل ثمودی ، غزال شرف پور ، ساجده کریمی ، حدیث فرزاد ، رضوان السادات نقیبی  ( سرمربی : مستانه کرمپور )
کوثر بهنام ، مهکامه علیزاده ، هلیا استیلی ، دنیز نهاوندی ، آیلی نیری ، مطهره یدالهی ، ستایش پزشکی ، کیمیا عزیزی ، فرشته اقتداری و ملیکا هروی ) سرمربی : فاطمه السادات حیدری )