شناسه : 21250326


اکرم عباسی| به گزارش هفته نامه افق کویر، اصغر دشت آبادی، رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با هفته نامه افق کویر پیرامون..........

اکرم عباسی| به گزارش هفته نامه افق کویر، اصغر دشت آبادی، رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با هفته نامه افق کویر پیرامون آخرین وضعیت حادثه ای که مدتی پیش برای "گنجی" یکی از کار گران زیرزمین معدن کوشک روی داد گفت: اداره کار نظریه کارشناسی خود را تنظیم و به دادگستری می فرستد و تصمیم نهایی با مرجع قضایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا محیط کار زیرزمین معدن کوشک برای کارگر ایمن هست یا خیر؟ افزود: رعایت موارد ایمنی به کارفرما تذکر داده شده است و محیط کار به حدی که در حال حاضر منجر به تعطیلی معدن شود نا ایمن نیست؛ چرا که در اینصورت مطابق قانون بخشهای نا ایمن می بایست تا استقرار کامل نظام ایمنی تعطیل گردد. ضروری است کافرمایان نسبت به ایمن سازی محیط کار بطور استاندارد اقدام نمایند و فرهنگ ایمنی در محیطهای کار نهادینه گردد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شخصا از محل حادثه بازدید داشته اید یا خیر ؟ تصریح کرد: البته شخصاً از محل حادثه بازدید داشته و جزء اولین افرادی بودم که سرصحنه حاضر شده و به محل حادثه رسیدم؛ در صورتی که یکی از سایتها در گزارشی که منتشر کرده بود خلاف این موضوع را مطرح نموده و بنده آن را شخصاً تکذیب می کنم. 
دشت آباد ی اصرار داشت تا نام سایت مورد نظر در این گزارش درج گردد؛ اما از آنجایی که طبق ‌ماده ٢٣ قانون مطبوعات هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد( 
وی در پایان از رسانه ها درخواست کرد تا از صحت و سقم مطلب مطمئن نشده اند از درج آن که باعث تشویش اذهان عمومی می شود خودداری نمایند.