نمایش خبر نمایش خبر

عدم نصب كنتور بر روي چاه ها با آبدهي بالا ظلم در حق ديگران است

مشاور مديرعامل آب منطقه اي يزد:

سيدعلي سادات اخوي مشاورمديرعامل شركت آب منطقه اي يزد عدم نصب كنتوربر روي  چاهها با آبدهي بالا را ظلم در حق سايرين دانست.
دومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان يزد با حضور محمودشاكري شمسي فرماندار يزد وجمعي از نمايندگان ادارات  استان درشركت آب منطقه اي يزد تشكيل شد.
در ابتداي جلسه  فرماندار يزد درخصوص مشكلات موجود در زمينه آب استان  از جمله افت سطح آب، مصرف بالاي آب در بخش كشاورزي، كمبود نزولات جوي و تبخير زياد آب توضيحاتي ارائه  و بر لزوم تشكيل به موقع جلسات، حضور كليه اعضاء در جلسه و پيگيري مصوبات آن تأكيد نمود.
 عباسعلي حاجي حبيب زاده رئيس منابع آب حوزه مركزي استان يزد  به موضوعات و مشكلات موجود در زمينه آب اشاره و خواستار همكاري كليه ارگانها درخصوص رفع اين مشكلات شد.
حاتمي زاده نماينده سازمان جهاد كشاورزي ابراز داشت: شركتهاي آب و برق بايد برنصب كنتورهاي هوشمند نظارت فني داشته باشند.
همچنين شناسايي چاههاي غيرمجاز صنعتي و همكاري با شركت  آب منطقه اي ،  اعطاء وام به كشاورزان (از طريق بانك) جهت  نصب كنتور هوشمند، در صورت شناسائي چاه غيرمجاز علاوه بر برخورد قانوني با مالك،  پر ومسلوب المنفعه  نمودن چاه غيرمجاز ، برخورد جدي با حفار و توقيف نمودن دستگاه حفاري از مصوبات اين جلسه بود.
دراين جلسه بر نصب كنتورهوشمند توسط  شركتهاي آب و برق و پیگیری بیشتر تأكيد شد.