نمایش خبر نمایش خبر

طرح همیار معلولین


یکی از اقدامات جامعه معلولین بافق کرایه دادن وسایل توانبخشی مثل ویلچر ,عصا ,واکر ,تخت بیمارستانی ,تشک مواج ,کپسول اکسیژن ,دستگاه ساکشن و ... به معلولان و سایر افراد جامعه که به صورت موقتی به این وسایل نیازمند هستند می باشد. 
از آنجایی که در اکثر خانواده ها افراد سالمندی هستند که نیاز به این وسایل دارند والدین اقدام به خرید آن وسایل نموده و پس از فوت آنها وسایل بلااستفاده می مانند. به همین منظور جامعه معلولین بافق آماده دریافت این وسایل می باشد تا از این طریق بتواند خدمات رسانی بهتری به معلولین نماید.
نکات مهم
• این کار دو مزیت را به همراه دارد:
اول این که افراد بیشتری می توانند از این وسایل استفاده نمایند.
دوم اینکه از محل دریافت کرایه کمی که دریافت می شود در زمینه خدمات رسانی به افراد نیازمند و بی بضاعت استفاده خواهد شد.
• افراد می توانند این وسایل را به جامعه معلولین اهداء کنند و یا به صورت امانی در اختیار این تشکل قرار دهند و درصورت صلاحدید اهداء کننده می توان نام متوفی شده روی وسیله چاپ شود تا ثواب این کار خیر به روح مرحوم یا مرحومه نثار شود.
راههای ارتباط با جامعه معلولین
آدرس: بلوار وحشی بافقی-پشت اداره پست-اداره اسبق دخانیات.               تلفن تماس: 32428960