نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح نوسازی لاین قدیم بلوار مهدیه آغاز شد

طرح نوسازی لاین قدیم بلوار مهدیه آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق: با توجه به اینکه زیرسازی لاین قدیم از کیفیت مناسبی برخوردار نیست ، آسفالت و زیرسازی قدیمی خیابان جمع آوری و مجدداً پس از زیر سازی استاندارد مسیر نسبت به آسفالت خیابان اقدام خواهد شد.
عملیات طرح بهسازی بلوار مهدیه به طول 600 متر می‌باشد که نوسازی پیاده رو و جدول گذاری این معبر را نیز شامل می شود.
به منظور تسریع در اجرای بهسازی و تعویض آسفالت لاین قدیم بلوار مهدیه، هم اینک دو اکیپ در شیفت های کاری مختلف با جدیت مشغول فعالیت هستند.