نمایش خبر نمایش خبر

ضرورت تعامل همه دستگاه ها براي كنترل بيماري ايدز

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تاكيد كرد:

مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری يزد گفت: ضروری است همه دستگاه های دولتی، بخش خصوصی، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد استان برای كنترل و پيشگيری از بيماری اچ آی وی (ايدز) تعامل و همكاری لازم را داشته باشند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری يزد، روز دوشنبه 27 مهرماه دومين جلسه كميته پايش وارزشيابی كنترل بيماری ايدز استان درسالجاری با حضورمديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و نمايندگان دستگاه های عضو اين كميته در سالن شهيد موحدين استانداری برگزار شد.
«مجيدجواديان زاده» در اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواری حضرت امام حسين(ع) اظهارداشت: در كنترل و پيشگيری از بيماری ايدز دستگاه های دولتي مرتبط به تنهايی نمی توانند در اين زمينه اقدام نمايند و ضروری است سازمان های مردم نهاد و بخش غيردولتی نيزبه اين حوزه ورود کنند.
وي با اشاره به اينكه بيماری ايدز ابعاد روانی جامعه را تحت الشعاع قرارمی دهد افزود: افراد حاشيه نشين، مهاجرين و دانشجويان سه گروه اجتماعی هستند كه جامعه هدف ما را برای كنترل و پيشگيری از اين بيماری تشكيل می دهند.
جواديان زاده با بيان اينكه بايد حس مسئوليت كنترل بيماری ايدز در قشرهای مختلف جامعه نهادينه شود، به بررسي اقدامات انجام شده در زمينه كنترل و پيشگيری از بيماری ايدز در شش ماهه اول سالجاری پرداخت.
گفتنی است دراين جلسه پيش نويس برنامه چهارم استراتژيك كشوری كنترل بيماری ايدز و تغييرات صورت گرفته درآن توسط اعضا مورد بررسی قرارگرفت.