نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صید جسد یک انسان به جای ماهی

در بندر حسینه هرمزگان اتفاق افتاد؛

به گزارش آنا، ماهیگیران بندر حسینه از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان هنگامی که برای صید ماهی تور خود را به دریا انداختند به جای ماهی جسد یک مرد را صید کردند!
جسد این مرد در حالی به تور ماهیگیران افتاد که یک بلوک به پای او و بلوکی دیگر به سینه وی بسته شده بود.
جسد یاد شده تقریبا سالم است و برای تحقیقات به پزشک قانونی بندر لنگه فرستاده شده است.