شناسه : 21728718


الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر؛ صعودبه قله علم کوه(الپ ایران)توسط کوهنوردان بافقی.علم کوه ............

الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر؛ صعودبه قله علم کوه(الپ ایران)توسط کوهنوردان بافقی.علم کوه نام کوهی باارتفاع 4850مترکه درمنطقه تخت سلیمان استان مازندران واقع شده است ویکی ازمحبوب ترین قله هابرای کوهنوردان حرفه ای می باشد.علم کوه پس ازدماوند دومین قله مرتفع ایران بشمارمی اید که بیشترشهرت این قله بخاطردیواره ای است که دردامنه شمالی ان واقع است ودارای فنی ترین وسخت ترین مسیرهای سنگ نوردی ودیواره نوردی درایران است.این دیواره درایران جایگاهی مانند کی 2 درجهان را دارا است ویکی ازجذابیت های کلاردشت محسوب میشود. دونفرازکوهنوردان شهرستان بافق موفق شدندقله 4850 متری علم کوه راصعودنمایند.این صعود درتاریخ 3/6/96توسط دونفرازکوهنوردان شهرستان بنام روح الله تفکری وعباس غلامی انجام شد.