نمایش خبر نمایش خبر

شکایت همسایه

شکایت همسایهگردآوری:هادی حسینی بافقی|
شخصی آمد حضور رسول اکرم(ص) و از همسایه اش شکایت کرد، که مرا اذیت می کند و از من سلب آسایش کرده. رسول اکرم(ص) فرمود:« تحمل کن و سروصدا علیه همسایه ات راه نینداز، بلکه روش خود را تغییر بده» بعد از چندی دو مرتبه آمد و شکایت کرد. این دفعه نیز رسول اکرم(ص) فرمود:« تحمل کن».
برای سومین بار آمد و گفت:« یا رسول ا... این همسایه من، دست از روش خویش بر نمی دارد، و همان طور موجبات ناراحتی من و خانواده ام را فراهم می سازد.»
این دفعه رسول اکرم(ص) به او فرمود:« روز جمعه که رسید، برو اسباب و اثاث خودت را بیرون بیاور، و سر راه مردم که می آیند و می روند و می بینند بگذار، مردم از تو خواهند پرسید که چرا اثاثت اینجا ریخته است؟ بگو از دست همسایه بده، و شکایت او را به مردم بگو».
شاکی همین کار را کرد. همسایه موذی که خیال می کرد، پیغمبر برای همیشه دستور تحمل و بردباری می دهد، نمی دانست آنجا که پای دفع ظلم و دفاع از حقوق به میان بیاید، اسلام حیثیت واحترامی برای متجاوز قائل نیست. لهذا همینکه از موضوع اطلاع یافت، به التماس افتاد و خواهش کرد که آن مرد، اثاث خود را برگرداند به منزل. و در همان وقت متعهد شد که دیگر به هیچ نحو موجبات آزار همسایه خود را فراهم نسازد.