نمایش خبر نمایش خبر

شور و شعور حسینی الگوی بیدار جامعه


شعور حسینی؛ همان است که یک عزادار؛ وقتی فریاد حسین حسین(ع) سر می دهد؛ بداند که امام حسین (ع) که بود و برای چه قیام کرد؟ هدف آن حضرت از برپایی خط سرخ عاشورا چه بود و چه درسی به همه انسان‌های آزاده در سراسر دنیا داد؟برای چه زیر بار ذلت و خواری یزید بن معاویه نرفت و چگونه شد که شهادت را گوارا دانست و پس از آن چگونه زینب کبری(س) عهده دار ترویج این قیام شد و چگونه معارف عاشورا در آموزه های حضرت علی بن الحسین(ع) چهارمین امام معصوم بازتاب یافت. اکنون وظیفه پیروان خط راستین آن حضرت چیست و چگونه در عصر غیبت می توان خود را به امام زمان(عج) نزدیک نمود. (۱) و همه اینها احتیاج به شوری دارد که دلها را بر مصائب آل ا… بگریاند؛ پس شور و شعور هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و همان جریانی که استاد مطهری پرچمدار صیانت از شعور حسینی در کنار شور حسینی بود.

اگر شور و شعور حسینی در زندگی انسانها جاری شود و منش بزرگ حضرت امام حسین (ع) به عنوان یک الگو ترویج یابد هر روز عاشورا و هر روز کربلا خواهد بود. بهشت در همین دنیا محقق خواهد گردید و کشتی نجات به ساحل امن رسیده و چراخ هدایت در همین جا متبلور خواهد شد. « عاشورا روز حسین(ع) است و هیچ روزی مثل روز حسین نیست. عاشورا تنها یک روز نیست، تمامی تاریخ است. همان گونه که کربلا تنها یک قطعه خاک نیست، کربلا جغرافیای نامحدود این تاریخ گسترده‌ است. "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا » (۲)
بار دیگر شور و شعور حسینی در میان مردم طنین انداز شد و مشتاقان کاروان عشق هم سو با سرور و سالار شهداء عاشورای سال ۶۱ هجری را زنده نگه داشتند. امروزه دو واژه شور و شعور حسینی در کنار هم به کار می روند؛ اما گاهی می شود که برخی به علت فراگیری بیماری کرونا معتقد هستند که عزاداری سرور و سالار شهیدان امسال می بایست متوقف می شد؛ اما مردم عزادار با رعایت دقیق دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جلوه ایی تمام از شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشتند. در بافق نیز؛ این جلوه به منصه ظهور رسید و حسینیه ها و محافل عزاداری بر مدار این شور و شعور بود. نباید گذاشت که دشمنان به فرموده امام جمعه یزد، آیت ا… ناصری «امام حسین(ع) را از ما بگیرند و هم شورحسینی و هم شعور حسینی را از ما گرفته و مجالس لهو و لعب به جای آن بر پا کنند و ما باید حواسمان جمع باشد که آب به آسیاب دشمن نریزیم.» (۳)
منبع:
(۱) پرسمان
(۲) ویستا
(۳) https://www.iribnews.ir/fa/news/