نمایش خبر نمایش خبر

شهروندان بافقی تا قبل از شروع فصل سرد به فکر ذخیره سازی سوخت باشند


اکرم عباسی| به گزارش هفته نامه افق کویر، رضا شفیعی، رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه بافق در گفتگو با هفته نامه افق کویر پیرامون اختصاص نفت سفید به شهروندان بافقی با توجه به گازکشی هایی که در بعضی از نقاط شهر انجام شده است؛ ولی لوله کشی گاز را انجام ندادند گفت: مکان هایی که در محدوده گاز هستند و به هر دلیلی گاز آنها وصل نشده است، باید خانوارها به شرکت نفت مراجعه کنند فرم استعلام گاز به آنها داده می شود، این فرم را باید به شرکت گاز تحویل دهند، شرکت گاز مشخص می کند که آیا شرکت نفت می تواند به این خانوار گاز بدهد یا خیر! شرکت گاز باتوجه به علتی که این خانوار گاز ندارد مهلت تعیین می کند و نفت سفید به آنها تعلق می گیرد.
وی افزود: در محدوده خیابان شهید تفکری و خیابان شهدا به سمت سنگ آهن این محدوده ها، محدوده سبز هستند. طبق آن چیزی که شرکت گاز اعلام کرده است سمت راست بلوار انقلاب از ورودی بهاباد تا خروجی یزد در این محدوده ها کالابرگ یا کوپن به مردم واگذار نمی کنیم؛ اگر خانوارها مشکل دارند باید به شرکت نفت مراجعه کنند و فرم استعلام گاز بگیرند. طبق مهلتی که شرکت گاز به آنها می دهد نفت این افراد را تأمین می کنیم و خانوارهایی که مستأجر هستند؛ حتماً اجاره نامه خود را ارائه دهند، چون ممکن است در محدوده گاز باشند و فردا روزی در محدوده ای که گاز نیست و یا برعکس در محدوده ای باشند که گاز نداشته باشند به محدوده ای بیایند که گاز هست، به این افراد مستأجر حواله داده می شود.
شفیعی تصریح کرد: افرادی که متقاضی نفت هستند باید در سیستم ثبت نام کرده باشند و قبض آب، برق یا تلفن را با خود داشته باشند و حواله نفت دریافت کنند. 
رضا شفیعی، پیرامون تحویل نفت به افراد غیر بومی که در بافق ساکن هستند اظهار داشت: شماره ملی هر ایرانی در سیستم یکبار اشغال می شود؛ یعنی اگر یک زاهدانی در زابل کالابرگ گرفته باشد؛ وقتی به شرکت نفت در بافق مراجعه و تقاضای کالابرگ می کند در سیستم مشخص است که این فرد در شهرستان زابل کالابرگ گرفته است. در ابتدا باید کالابرگی که در زابل دارد را تحویل دهد، تسویه حساب کند سپس در بافق ثبت نام کند و طبق روال برای تحویل کالابرگ اقدام کند. 
وی عنوان کرد: از نظر اختصاص نفت سفید به شهروندان هیچ مشکلی نداریم و شرکت نفت طبق مقررات به فروشنده ها نفت می دهد؛ منتها بعضی از مردم خودشان کم لطفی می کنند؛ مثلا به آنها اعلام کردیم در تابستان ذخیره سازی را انجام دهند، حتی یک خانوار مراجعه نکرد که سهمیه تابستان آنها باطل می شود.
رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه بافق افزود: هوا که سرد می شود همه مردم هجوم می آورند تا نفت دریافت کنند، فروشنده ها ظرفیتی دارند و نمی توانند همزمان جوابگوی تعداد زیادی از مردم باشند. از شهروندان درخواست می کنم تا قبل از شروع فصل سرد به فکر ذخیره سازی سوخت باشند تا با مشکل روبرو نشوند.